فروش به صورت عمده

مشتریانی که تمایل به خریدهای عمده دارند از طریق سایت یا از طریق تلفنی میتوانند سفارش های خود را ثبت کنند